For more information about tithes and offerings for the Church of God Ministry of Jesus Christ International sorted by countries, click here:

Bekijk tijden en status (open/tijdelijk gesloten) van onze kerken

Onderrichten

Overdenkingen

Bijbelstudie

Getuigenissen

Nieuws

Home-Holandes
Officiële Bijbelversie: Herziene Statenvertaling

In het Nederlands gebruikt de Kerk van God Ministerieel van Jezus Christus Internationaal de Herziene Statenvertaling als officiële Bijbelversie.

En el idioma neerlandés, la Iglesia de Dios Ministerial de Jesucristo Internacional hace uso de la biblia Herziene Statenvertaling como versión oficial.