Bautismos en Toronto – Canadá.
28 julio, 2015
Iglesia de Chicago, Illinois – Agosto 2015 (Bautismos y Testimonio)
5 agosto, 2015