Iglesia de Chicago, Illinois – Agosto 2015 (Bautismos y Testimonio)
5 agosto, 2015
Bautismos en París – Agosto 2015
19 agosto, 2015