573 Bibelstudium: Psalm 74 – Kendall, Fl, USA – Schwester Maria Luisa 5. Juli 2023
22 January, 2024
575 Bibelstudium: Psalm 76 – Orlando – FL – USA – Schw. Maria Luisa 25. Oktober 2023
15 February, 2024