Onderricht: Het Woord van de Heer is als een tweesnijdend zwaard – Weston, FL – VS
25 October, 2020
Onderricht: Volmaakt zijn op de weg van de Heer – 1 nov 2020
1 November, 2020