Testimonios en Pereira, Risaralda (Colombia) Abril 2018
19 abril, 2018
Testimonios en Armenia y Palermo (Colombia) Abril 2018
21 abril, 2018