Testimonios Tuluá , Apartadó y Bogotá (Colombia) Agosto 2018
11 agosto, 2018
Testimonios Pereira, Centro (Colombia) Agosto 2018
16 agosto, 2018