Testimonios en Pereira y Neiva (Colombia) Marzo-Abril de 2018
2 abril, 2018
Testimonios en Troncal, Cali (Colombia) – Abril 2018
4 abril, 2018