Testimonios en Armenia, Bogotá y Pereira (Colombia) – Diciembre 2017
27 diciembre, 2017
Testimonios en Palmira, Valle (Colombia) – Diciembre 2017
30 diciembre, 2017