Testimonios Iglesia de Manhattan, New York (Agosto 2015)
5 agosto, 2015
Testimonio en la Iglesia del Barrio Las Ferias, Bogotá – Agosto 2015
11 agosto, 2015