Ensinamento: Atos 14 – 3 dezembro 2023 – Irmã Maria Luisa Piraquive
13 February, 2024
Ensinamento: Atos 16 – 4 fevereiro 2024 – Irmã Maria Luisa Piraquive
15 February, 2024