Ensinamento: Atos 16 – 4 fevereiro 2024 – Irmã Maria Luisa Piraquive
15 February, 2024
Ensinamento: Atos 18 – 25 fevereiro 2024 – Irmã Maria Luisa Piraquive
17 February, 2024