Ensinamento: Atos 15 – 17 Dezembro 2023 – Irmã Maria Luisa Piraquive
14 February, 2024
Ensinamento: Atos 17 – 11 fevereiro 2024 – Irmã Maria Luisa Piraquive
16 February, 2024